> խորագրով գիտաժողով Երևանում

Հունիսի 13-ին <<Էլիտ Պլազա>> բիզնես կենտրոնում տեղի ունեցավ...


Անցկացման վայրը` Էլիտ պլազա

Եռամսյա պայքար նորածնի կյանքի համար. փոքրիկ Արմենը Շուշիի ազատագրման օրը կլինի տանը՝ Ստեփանակերտում

Ստեփանակերտցի Սոֆյա Ասրիյանը իր նորածին որդու՝ Արմենի հետ միասին...Թեժ գիծ - 010 53 13 42


Հասցե՝ Մաշտոցի պողոտա 22,
ք. Երևան, ՀՀ,
Հեռ.՝ +(374 10) 53-13-42
Ֆաքս՝ +(374 10) 53-01-92----------------


Ստացիոնար >> Գինեկոլոգիական բաժին >> Վիրաբուժական գինեկոլոգիա | Աշխատակազմ

Վիրաբուժական գինեկոլոգիա

Բաժանմունքում իրականացվում է գինեկոլոգիական հիվանդությունների վիրաբուժական բուժում ինչպես ավանդական (որովայնահատմամբ և հեշտոցային եղանակով), այնպես էլ լապարոսկոպիկ (որովայնադիտական) մուտքերով:

Գինեկոլոգիական լապարոսկոպիկ վիրահատությունն առաջին անգամ Հայաստանում կատարվել է մեր կենտրոնում 1974թ.-ին: Ներկայումս բաժանմունքում ակտիվորեն ներդրվում են վիրաբուժական գինեկոլոգիայում՝ մասնավորապես լապարոսկոպիկ և հիստերոսկոպիկ (արգանդադիտական) վիրաբուժությունում օգտագործվող նոր նվազագույնս ներխուժողական (ինվազիվ) տեխնոլոգիաները:

Բաժանմունքը հագեցած է ժամանակակից "Karl Storz" (Գերմանիա) էնդովիդեովիրաբուժական համալիրով: Համակարգչային հատուկ սարքը՝ կցված լապարոսկոպիկ տեխնիկային, թույլ է տալիս տեսագրել վիրաբուժական միջամտությունը տեսաֆիլմի ձևով, ինչը շատ կարևոր է կատարված վիրահատության որակի հսկողության և հաստատման համար: Ներարգանդային ախտաբանության կասկածի դեպքում կիրառվում է հիստերոսկոպիա: Ախտորոշիչ հիստերոսկոպիան թույլ է տալիս վաղ հայտնաբերել ներարգանդային ախտաբանությունները (արգանդի սուբմուկոզ (ենթաշճային) միոմա, էնդոմետրիումի գերաճներ (հիպերպլազիաներ)) և պոլիպներ, ներարգանդային խտրոցներ և սերտաճումներ): Բաժանմունքը կուտակել է հիստերոսկոպիկ վիրահատությունների մեծ փորձ: Մշակվել և ներդրվել են արգանդի և հավելումների ուռուցքանման գոյացությունների կապակցությամբ կատարված վիրահատություններից հետո վերականգնողական բուժման մեթոդներ:  Առաջին էտապը (փուլը) սկսվում է արդեն 1-ին իսկ օրից, ինչն արագացնում է առողջացման  ընթացքը և կրճատում հիվանդի ստացիոնարում գտնվելու ժամանակահատվածը: Երկրորդ էտապում շարունակվում է ֆիզիոթերապեւտիկ վերականգնողական կուրսը ամբուլատոր պայմաններում՝ պոլիկլինիկական բաժանմունքում:

Վիրահատական մասնաբաժինը (բլոկը) հանդիսանում է վիրաբուժական գինեկոլոգիայի բաժանմունքի կառուցվածքային ստորաբաժանումը: Վիրահատական բլոկում կատարվում են պլանային և անհետաձգելի վիրահատություններ: Վիրահատությունների ժամանակ լայնորեն օգտագործվում են ժամանակակից վիրահատական նյութեր և նորագույն սարքավորումներ: Վիրահատական բլոկում առկա է առանձին սրահ՝ էնդոսկոպիկ (ներդիտական) վիրաբուժության համար:

Վիրաբուժական գինեկոլոգիայի բաժանմունքում իրականացվում են հետևյալ միջամտությունները.
1.      Լապարոսկոպիկ մուտքով.


 
 • Ոչ լրիվ արգանդազերծում (սուբտոտալ հիստերէկտոմիա) հավելումներով/առանց հավելումների
 • Արգանդի բարձր  ծայրատում (ամպուտացիա)՝ դաշտանային ֆունկցիայի պահպանմամբ
 • Որովայնային արգանդազերծում (աբդոմինալ հիստերէկտոմիա) հավելումներով/առանց հավելումների
 • Հավելումների վրա կատարվող վիրաբուժական միջամտություններ 
 • Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա (միոմայի պահպանողական հեռացում՝ միոմայի հեռացում արգանդի
  պահպանմամբ)
 • Սեռական համակարգի ոչ նորմալ զարգացման կապակցությամբ պլաստիկ-վերականգնողական
  վիրահատություններ:2.      Հեշտոցային մուտքով.
 • Հեշտոցային հիստերէկտոմիա (արգանդազերծում) առանց հավելումների՝ սեռական օրգանների  արտանկման
  (պրոլապսի) ժամանակ
 • Հեշտոցային հիստերէկտոմիա առանց հավելումների/հավելումներով՝ առանց սեռական օրգանների պրոլապսի
 • Արգանդի պարանոցի էլեկտրակոնիզացիա (կոնաձև հեռացում)՝ դրա հետագա հյուսվածաբանական
  հետզոտությամբ
 • Առաջնային և հետին  կոլպոպերինեոռաֆիա (հեշտոցի և շեքի կարում) լևատորապլաստիկայով (իգական
  սեռական օրգանների իջեցման վիրահատական բուժում)
 • Ազատ սինթետիկ օղակապի (հանգույց) (ТVТ, ТОТ) տեղադրում՝ կանանց մոտ անմիզապահության
  բուժման նպատակով
 • Հայնեկեյրի Պրոլիֆտ Անտերիոր /Պոստերիոր/Տոտալ (առաջնային, հետին և ամբողջական) համակարգի
  տեղադրում
 • Հեշտոցի և արտաքին սեռական օրգանների գոյացությունների վիրահատական բուժում
 • Հիմենոպլաստիկա (կուսաթաղանթի վերականգնում):
3.      Լապարոսկոպիկ մուտքով • Ախտորոշիչ որովայնադիտում (դիագնոստիկ լապարոսկոպիա)
 • Ուռուցքանման գոյացությունների և կիստաների հեռացում
 • Պոլիկիստոզ (բազմաբշտային) ձվարանների համախտանիշի վիրահատական բուժում
 • Էնդոմետրիոզի տարածված ձևերի բուժում
 • Արտարգանդային հղիության ժամանակ փողի հեռացում և արգանդապահպանողական վիրահատություններ
 • Կոնսերվատիվ միոմէկտոնիա (միոմայի հեռացում արգանդի պահպանմամբ)
 • Սալպինգոօվարիոլիզիս  (փոքր կոնքի խոռոչում հավելումների շրջանի կպումների անջատում)
 • Սալպինգոստոմիա  (արգանդափողի անցանելիության վերականգնում լայնույթային (ամպուլյար) հատվածի
  խցանումների ժամանակ)
 • Վիրաբուժական ամլացում
 • Հեշտոցային հիստերէկտոմիա (արգանդազերծում) լապարոսկոպիկ օժանդակությամբ (LAVH)
 • Որովայնադիտական ամբողջական արգանդազերծում (տոտալ լապարոսկոպիկ հիստերէկտոմիա) (TLG)
 • Ոչ լրիվ արգանդազերծում որովայնադիտական օժանդակությամբ (լապարոսկոպիկ օժանդակությամբ
  սուբտոտալ հիստերէկտոմիա) (LASH):4.      Արգանդադիտական մուտքով

 • Արգանդի վզիկի խողովակի և խոռոչի անջատ բուժ-ախտորոշիչ քերում՝ էնդոմետրիումի (արգանդի խոռոչը
  պատող լորձաթաղանթի) գերաճի (հիպերպլազիա) ժամանակ (ներառյալ հյուսվածաբանական և
  բջջաբանական հետազոտությունները)
 • Պոլիպների, ենթաշճային հանգույցների, ներարգանդային խտրոցների հիստերռեզեկտոսկոպիկ
  (արգանդադիտական մասնազատում) հեռացում:
 • Էնդոմետրիումի աբլացիա (լորձաթաղանթի այրում միաբևեռ էլեկտրական հոսանքով):Հետվիրահատական շրջանում հիվանդայցելուները գտնվում են հարմարավետ հիվանդասենյակներում, խնամվում են գինեկոլոգիական բաժանմունքի բժիշկների կողմից: Դուրս գրումից հետո կանայք հսկվում են ՄՄՄՊԳՀԿ-ի պոլիկլինիկական-խորհրդատվական բաժնում:

Տպել