Logo

Կենսաքիմիական լաբորատորիա

Կատարվում են բոլոր հետազոտությունները "Johnson&Johnson" ֆիրմայի "VITROS DT 60" անալիզատրով (վերլուծիչով) նյութափոխանակության կենսընթացի խանգարումների ախտորոշման նպատակով:

 

Արյան մեջ որոշվում են.

1. Ընդհանուր սպիտակուցը
2. Ալբումինը
3. Գլյուկոզան
4. Բիլիռուբինը (ֆրակցիաներով)
5. Ամինոտրասֆերազները (ԱլԱՏ, ԱսԱՏ)
6. Կոլոիդա-կայունության փորձերը (սուլեմային, թիմոլային)
7. Կրեատինինը
8. Միզանյութը
9. Մնացորդային ազոտը
10. Էլեկտրոլիտները (նատրիում, կալիում)
11. Իոնացված և ընդհանուր կալցիումը
12. Մագնեզիումը
13. Ոչ օրգանական ֆոսֆորը
14. Միզաթթուն
15. Հիմնային ֆոսֆատազ
16. Խոլեստերինը
17. ԼՊԲԽ (բարձր խտության լիպոպրոտեիդները)
18. ԼՊՑԽ (ցածր խտության լիպոպրոտեիդները)
19. Տրիգլիցերիդները


Լաբորատորիայում "DIACHECK" ֆիրմայի կոագուլոգրաֆի օգնությամբ որոշվում են նաև արյան մակարդելիության համակարգի որոշ ցուցանիշներ.

1. Պրոթրոմբինային ժամանակ (պրոթրոմբինային ցուցիչի հաշվարկմամբ)
2. ՄՆՀ (միջազգային նորմալացված հարաբերություն)
3. Թրոմբինային ժամանակ
4. Ֆիբրինոգեն
5. Հակաթրոմբին-3
6. ԱՄՏԺ (ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակը' ԱՉՏՎ
7. D-դիմեր
8. Մակարդելիության ներքին և արտաքին գործոնները:

Աշխատակազմ

Ավագ գիտաշխատող, բիոքիմիայի և հորմոնային ախտորոշման լաբորատորիա
Ժասմինա Սուրենի Հարությունյան