Logo

Ցիտոգենետիկական լաբորատորիա

Լաբորատորիան իրականացնում է կլինիկա-ցիտոգենետիկական հետազոտություններ.

 • Կարիոտիպի որոշում դասական մեթոդով՝ քրոմոսոմների տարբերակիչ G և C-, R-banding գունավորման օգնությամբ, մոլեկուլային-բջջաբանական FISH մեթոդով
 • Սեռական քրոմատինի հետազոտություն:

 

Պերինատալ (շուրջծնական) ախտորոշում

 • Արյան հետազոտություն ալֆա-ֆետոպրոտեինի նկատմամբ (ԱՖՊ)
 • Խորիոնի բիոպսիա (թավկենու կենսազննում)
 • Ամնիոցենտեզ (ջրաթաղանթահատում)
 • Կորդոցենտեզ (պորտալարի ծակում)
 • FISH մեթոդով քրոմոսոմային անկանոնությունների պրենատալ (նախածննդյան)
 • մոլեկուլային-բջջաժառանգաբանական ախտորոշում
 • Սաղմերի նախաիմպլանտացիոն (նախաներպատվաստումային) ժառանգաբանական ախտորոշում, նրանց զարգացման վաղ շրջաններում' մինչ արգանդի խոռոչ դրանց տեղափոխումը:

 

Կենսաքիմիական ժառանգաբանական հետազոտությունների միջոցով

 • Մեզի սկրինինգ (ընտրույթային հետազոտություն) ժառանգական նյութափոխանակային հիվանդությունների հայտնաբերման նպատակով
 • Արյան հետազոտություն ֆենիլալանինի հայտնաբերման համար
 • Մուկովիսցիդոզի ախտորոշում (քրտինքային փորձ):

Աշխատակազմ

Ավագ գիտաշխատող , ցիտոգենետիկական լաբորատորիայի ղեկավար
Սիմոնյան Իզաբելլա Վարդգեսի, կ.գ.թ.
Բժիշկ-լաբորանտ
Գոհար Սաշիկի Ղազարյան