Logo

Պաթոհիսթոլոգիական լաբորատորիա

Լաբորատորիայում հետազոտվում են կենսազննման (բիոպսիա) նյութերը, էնդոցերվիքսի (պարանոցի խողովակի) և էնդոմետրիումի (արգանդի լորձաթաղանթի) քերուկները, վիրաբուժական միջամտության ժամանակ վիրահատված օրգանների հյուսվածքները: Հղիության և ծննդաբերության ախտաբանական ընթացքի դեպքում կատարվում է ընկերքի մորֆոլոգիկ (ձևաբանական) և բջջաբանական հետազոտություն՝ ժամանակակից մեթոդներով:

Աշխատակազմ

Բժիշկ-պաթոմորֆոլոգ
Անահիտ Գրիգորի Միքայելյան
Բժիշկ-պաթոմորֆոլոգ (ախտաձևաբան)
Նաիրա Աբրահամի Հովհաննիսյան