Logo

Ընտանիքի պլանավորման կաբինետ

Իրականացվում է խորհրդատվություն բեղմնականխման բոլոր տեսակների համար:

  • Տարբեր տարիքի կանանց համար բեղմնականխման մեթոդի անհատական ընտրություն (դեռահասներ, կանայք մինչև 35 և ավելի տարիքի)
  • Ծննդաբերությունից հետո
  • Հղիության արհեստական ընդհատումից հետո
  • Կերակրող մայրերին
  • Գինեկոլոգիական և էքստրագենիտալ (արտասեռական) ախտաբանությամբ կանանց
  • Շտապ բեղմնականխման կարիք ունեցող կանանց:

 

Իրականացվում է հղիության պլանավորում և մինչհոսպիտալային սկրինինգ (ընտրույթային հետազոտություն), ինչպես առողջ, այնպես էլ տարբեր հիվանդություններ ունեցող կանանց մոտ:

Անցանկալի հղիությունների դեպքում անցկացվում է խորհրդատվություն և հղիության արհեստական ընդհատման մեթոդի ընտրություն (դեղորայքային կամ վիրաբուժական):