Logo

Ժասմինա Սուրենի Հարությունյան

Ավագ գիտաշխատող, բիոքիմիայի և հորմոնային ախտորոշման լաբորատորիա
Ժասմինա Սուրենի Հարությունյան

1973թ. ավարտել է Երեվանի Պետական բժշկական ինստիտուտը:
1973-1974
թթ.՝ ինտերնատուրա "Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա" մասնագիտությամբ: 

1975-1976թթ.՝ ավագ լաբորանտ Երևանի բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնում: 
1976թ.՝ կրտսեր գիտաշխատող, բիոքիմիայի և հորմոնային ախտորոշման լաբորատորիա, Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ԳՀԻ:

1982թ.  պաշտպանել է բժշկական գիտությունների թեկնածուական թեզը:
1986
թ. ավագ գիտաշխատող,  բիոքիմիայի և հորմոնային ախտորոշման լաբորատորիա, ՄՄԱՊԳՀԿ:
1990թ.՝ արագ ախտորոշման (էքսպրես) լաբորատորիայի վարիչ, ՄՄԱՊԳՀԿ: 
2001թ.-ից  առ այսօր՝  կենսաքիմիայի լաբորատորիայի վարիչ, ՄՄԱՊԳՀԿ:

70 հրատարակված աշխատանքների հեղինակ է: